ภาพกิจกรรม
  • 10 มิ.ย. 2567
 329

สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ไปศึกษาดูงาน สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำกัด วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 67

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำโดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ การกำหนดประเภทของสมาชิก กำหนดสิทธิ์การให้เงินกู้ กำหนดประเภทสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำกัด โดยมี รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จำกัด ให้การต้อนรับ

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage