ภาพกิจกรรม
  • 07 มิ.ย. 2567
 163

สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ไปศึกษาดูงาน สอ.กรมทางหลวง จำกัด วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 67

ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำโดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ การกำหนดประเภทของสมาชิก กำหนดสิทธิ์การให้เงินกู้ กำหนดประเภทสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด โดยมีนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงจำกัด ให้การต้อนรับ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage