ข่าวสารสหกรณ์
  • 30 เม.ย. 2567
 5,621

หนี้ลดลง หรือ ไม่มีหนี้แล้ว สามารถลดส่งค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มได้

Highlight

  • แจ้งลดเบี้ย ก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน มีผลในเดือนถัดไป
  • วิธีตรวจสอบหนี้สามัญคงเหลือ ใน App CO-OP GO คลิ๊กดูวิธีการตรวจสอบ
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค่าเบี้ยประกัน เพื่อลดเบี้ยตามหนี้เงินกู้สามัญ (คลิ๊กดาวน์โหลด) 


จากที่บ.ประกันชีวิตแจ้งขอปรับเพิ่มเบี้ยประกัน โดยจะเริ่มหักชำระในเดือน พฤษภาคม 2567 นั้น (อ่านข่าวการแจ้งปรับเพิ่มเบี้ยประกัน) หากสมาชิกที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูง ต้องการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย สามารถทำเรื่องขอแจ้งลดส่งค่าเบี้ยประกันได้ในกรณีดังต่อไปนี้


กรณี สมาชิกที่มียอดหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือลดลง

UploadImage

สมาชิกที่มียอดหนี้เงินกู้สามัญลดลง สามารถลดส่งค่าเบี้ยประกัน ตามหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือปัจจุบันได้ ซึ่งยอดหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือต้องต่ำกว่าวงเงินเบี้ยประกันคุ้มครอง เดิม 


 

ขั้นตอนการขอลดส่งค่าเบี้ยประกัน

1.ตรวจสอบหนี้สามัญคงเหลือของท่านใน App CO-OP GO คลิ๊กดูวิธีการตรวจสอบ
2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่ม หัวข้อดาวน์โหลดที่8.1 (คลิ๊กดาวน์โหลด) 

3. เลือกแผนประกันชีวิตกลุ่มที่คุ้มครองการเสียชีวิตทั่วไป ตามหนี้สามัญคงเหลือของท่าน


UploadImage

4. ถ่ายภาพแบบฟอร์ม พร้อม สำเนาบัตรประชาชน ส่งมาที่สหกรณ์ทาง line สหกรณ์ : @forestcoop

 

กรณี สมาชิกที่ปิดหนี้ หรือ ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญ


UploadImage

 

สำหรับสมาชิกที่มีการปิดหนี้เงินกู้สามัญหมดแล้ว ไม่มีหนี้คงเหลือ หรือสมาชิกที่เหลือเพียงหนี้เงินกู้พิเศษหุ้น หรือ เงินกู้พิเศษเงินฝาก สามารถลดส่งค่าเบี้ยประกัน หรือ เลือกทำประกันชีวิตกลุ่ม จากสวัสดิการสนับสนุนของสหกรณ์ได้ โดยสหกรณ์จะจ่ายค่าประกันสนับสนุนให้แก่สมาชิกเดือนละ 50 บาท / ปีละ 600บาท ฟรี 

 

สมาชิกที่ปิดหนี้แล้ว แต่ยังอยากทำประกันชีวิตตามความสมัครใจ
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่ม หัวข้อดาวน์โหลดที่8.1 (คลิ๊กดาวน์โหลด) 

2. เลือกแผนประกันชีวิตกลุ่มที่ท่านต้องการ

3. ถ่ายภาพแบบฟอร์ม พร้อม สำเนาบัตรประชาชน ส่งมาที่สหกรณ์ทาง line สหกรณ์ : @forestcoop


สมาชิกที่ปิดหนี้แล้ว ต้องการทำประกันชีวิตที่สหกรณ์สนับสนุนให้เดือนละ 50 บาท / ปีละ 600 บาท ฟรี 
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่ม อาคเนย์ประกันชีวิต หัวข้อดาวน์โหลดที่ 8.3 (คลิ๊กดาวน์โหลด) พร้อมกรอกเอกสารให้เรียบร้อย

2. ส่งแบบฟอร์ม พร้อม สำเนาบัตรประชาชน มาให้สหกรณ์ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900