ข่าวสารสหกรณ์
  • 06 ธ.ค. 2566
 7,268

ปิดบัญชีสิ้นปี 66 : เพื่อคำนวณปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินฝาก การทำธุรกรรม Bill Payment ได้ถึงวันที่ 27 ธ.ค.66

 

 

การปิดบัญชีสิ้นปี เป็นการสรุปผลการดำเนินงานจากการบันทึกบัญชีตลอดทั้งปี รวมถึงเป็นการยกยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือของสมาชิกสำหรับตั้งต้นในปีบัญชี 2567 อีกทั้งรายละเอียดของรายการหุ้น เงินกู้ เงินฝาก จะถูกมาคำนวณเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่สมาชิก ทั้งนี้หากมีการปิดบัญชีสิ้นปีเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล หรือทำย้อนรายการข้อมูลในปีที่ปิดบัญชีได้


UploadImage
 

แต่เนื่องด้วยสหกรณ์จะต้องปิดทำการในวันที่ 29 ธ.ค. 2566 ตามมติครม. และการทำธุรกรรม Bill Payment ผ่านทาง Application ของกรุงไทย Next , Scb Easy , ttb Touch หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคาร รายการข้อมูลจากธนาคารจะถูกส่งมาที่สหกรณ์ในวัน  ทำการถัดไป จึงทำให้สหกรณ์ทำรายการให้กับสมาชิกได้ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2566 หากสมาชิกมีการทำธุรกรรม Bill Payment หลังจากวันดังกล่าว สหกรณ์จะทำรายการให้เป็นวันที่ 2 ม.ค. 2567

 

ทั้งนี้ สมาชิกยังสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ให้ทันรอบปีบัญชี 2566 แบบ realtime ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ได้ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2566 หรือทาง App Forest Coop Go ได้ถึงวันที่  31 ธ.ค. 2566 (ก่อนที่สหกรณ์จะทำการปิดระบบเพื่อทำการปิดบัญชีสิ้นปี)
UploadImage