ภาพกิจกรรม
  • 01 ธ.ค. 2566
 844

ประมวลภาพความประทับใจ สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ 66 ประเทศจีน 22 - 27 พ.ย. 66

สหกรณ์ได้นำสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2566 และผู้ติดตามสมาชิกเกษียณอายุราชการ ร่วมทัศนศึกษา กันที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 - 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ร่วมเปิดรับประสบการณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง ชมเมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองแชงกรีล่า สถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณลี่เจียง ชมความงดงามสถาปัตยรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ รวมถึงนั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ไปยังจุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ชมทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอที่มีความงดงามโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก และกลับมาที่เมืองคุณหมิงอีกครั้ง ชมสวนน้ำตกคุณหมิง และเดินทางกลับมายังประเทศไทยอย่างสวัสดิภาพ

 

สมาชิกผู้เกษียณที่ได้มาทัศนศึกษาต่างเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความประทับใจ สร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันอย่างสนุกสนาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอให้ทุกท่าน “เกษียณอย่างเกษม” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์นั้น แม้ท่านจะเกษียณไปแล้ว แต่สายใยความผูกพันจะยังคงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage