ข่าวสารสหกรณ์
  • 24 ต.ค. 2566
 3,948

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนตุลาคม 2566

บทบรรณาธิการโดย : เทียนหอม


การออมเงิน เป็นสิ่งที่หลายๆคนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ ให้รู้จักการประหยัด อดออม เพราะการออมเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้การใช้ชีวิตมีความยั่งยืน มั่นคง พึ่งพาตนเองได้ รู้จักคุณค่าของการใช้เงินอย่างเหมาะสม เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า ซึ่งหลากหลายประเทศได้มีการจัดตั้ง "วันออมแห่งชาติ" หรือ วันออมโลก ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการประหยัด และการออมของโลก (World Thrift Day) เพื่อสร้างวินัยให้ทุกคนรู้จักการออมเงิน

 

และเพื่อส่งเสริมการออม คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติในวันที่ 20 ตุลาคม 2541 จัดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันออมแห่งชาติ" เพื่อสร้างวินัยในการใช้จ่าย เก็บออม และฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้น "วันออมแห่งชาติ" จึงมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2541

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับการออมเงินเสมอมา จึงได้จัดกิจกรรมวันออมในวันที่ 25 - 31 ต.ค. 66 เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก และยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ร่วมลุ้นรางวัลมากมาย สำหรับสมาชิกที่นำเงินมาฝากในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมวันออมอีกด้วย อ่านรายละเอียด 

กิจกรรมดีๆแบบนี้มีปีละครั้งเท่านั้น มาร่วมสร้างวินัยการออมเงินและร่วมสนุกกับการจับรางวัลกันนะคะ^^


เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนตุลาคม 2566 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


 

ประมวลภาพกิจกรรม วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ถือเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบสหกรณ์ และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนชุมชนรอบข้างกรมป่าไม้ ในช่วงบ่ายไ้ด้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “รู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์” จากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาให้ความรู้ คลิ๊กอ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่ลงทะเบียนรับชมบรรยายพิเศษ “รู้เท่าทันอาชญากรรมไซเบอร์” ผ่าน live สด

จากที่สหกรณ์ด้จัดโครงการในวันครบรอบ 45 ปี ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ร่วมลงทะเบียนรับชมการบรรยายพิเศษ “รู้เท่าทันอาชญากรรมไซเบอร์” โดยทุกท่านจะมีสิทธิ์ลุ้นรับหมวกแก็ป มีจำนวนทั้งหมด 250 ใบ และหลังจากรับชมบรรยายจบสหกรณ์ได้ทำการสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดี 250 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับชมผ่าน live ทั้งหมด  คลิ๊กอ่านต่
สอ.ปม. และ กรมป่าไม้ รับมอบสินไหม ให้ครอบครัว นายพินิจ พวงมณี สมาชิกสมทบที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 แสนบาท

“นายพินิจ พวงมณี " เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พร.ประจำหน่วย ปป.กจ.19 สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดที่เสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและเส้นเลือดหัวใจตีบ ขณะปฏิบัติหน้าที่ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ คลิ๊กอ่านต่อ


 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับของที่ระลึก การตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงาน 66

ตามที่สหกรณ์จะมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ คลิ๊กอ่านต่อวันออมแห่งชาติ 2566 ออมเงินกับสหกรณ์ ลุ้นรางวัลมากมาย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดกิจกรรมกระตุ้นการออม ในวันออมแห่งชาติ 2566 ออกแคมเปญพิเศษ เพื่อสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่ รับสิทธิ์ลุ้น รางวัล เริ่ม 25-31 ต.ค. 66 คลิ๊กอ่านต่อ


 

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนกันยายน สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ คลิ๊กอ่านต่อ


 

วันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 66 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมวางพวงมาลา สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช คลิ๊กอ่านต่อ


25 ต.ค. 66 เปิดงาน “วันออมแห่งชาติ” ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่ ลุ้นรางวัลมากมาย

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดอดออม คลิ๊กอ่านต่อ


สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2566
UploadImage