ข่าวสารสหกรณ์
  • 22 ส.ค. 2566
 6,041

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก Scammer สอ.ปม.ปรับลดวงเงินถอน-โอน ผ่าน App CO-OP GO เป็น5 หมื่นบาท/วัน เริ่ม 28 ส.ค.66

จากเดิมที่สหกรณ์ได้ขยายวงเงินการทำธุรกรรม ผ่าน App CO-OP GO เพิ่มเป็นสูงสุด 5 แสนบาท/วัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

 

ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน การหลอกลวงรูปแบบต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Scam) ได้มีการระบาดอย่างหนักในประเทศไทย โดยมีผู้เสียหายที่โดนมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน ดูดเงิน หรือส่งสแปมเข้ามาควบคุมมือถือ เป็นจำนวนมาก โดยในปี 2566 ประเทศไทยได้มีสถิติการรับสายจากมิจฉาชีพสูงถึง 17 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นถึง 165% (ข้อมูลจาก whoscall)

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการถอนเงินผ่านระบบออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินการจึงเห็นควรปรับการกำหนดวงเงินในการทำธุรกรรมใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

UploadImage

UploadImage

 


*หากสมาชิกต้องการถอน-โอนเงิน จากสหกรณ์ไปธนาคาร มากกว่า5 หมื่นบาท ทำได้2วิธี ดังนี้

 

 

UploadImage


1. ถอน-โอน โดยส่งคำขอทางไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม 15 บาท *โดยสหกรณ์จะหักค่าธรรมเนียมจากยอดถอน

(การถอนขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 1หมื่นบาท และ ไม่เกิน 1 ล้านบาท)


โดยมีขั้นตอนการถอนดังนี้

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอถอน หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร ที่ 7.9 “คลิ๊กตรงนี้”

• กรอกเอกสารให้เรียบร้อย

• ส่งคำขอถอนพร้อมเอกสารแนบดังนี้
  - สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการถอน (เล่มจริง)
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - กรณีให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย / ไทยพาณิชย์ ให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีมาด้วย โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อสมาชิกเท่านั้น

• ส่งมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ.169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


UploadImage

 

2. ถอน-โอน โดยส่งคำขอผ่าน Line สหกรณ์ ค่าธรรมเนียม 15 บาท *โดยสหกรณ์จะหักค่าธรรมเนียมจากยอดถอน

(การถอนขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 1หมื่นบาท และ ไม่เกิน 1 ล้านบาท)

 

โดยมีขั้นตอนการถอนดังนี้

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอถอน หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร ที่ 7.10 “คลิ๊กตรงนี้”  

• กรอกเอกสารให้เรียบร้อย

• ถ่ายภาพคำขอถอนให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่ Line สหกรณ์ (@forestcoop)

• กรณีให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย / ไทยพาณิชย์ ให้ถ่ายภาพสำเนาหน้าสมุดบัญชีส่งมาด้วย โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อสมาชิกเท่านั้น

 

การรับเงิน

สมาชิกที่ยื่นคำขอถอน-โอน พร้อมส่งหลักฐานครบถ้วนจะได้รับเงินดังนี้

  • ส่งคำขอก่อน 10.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเวลา 13.00 น. ของวันดังกล่าว
  • ส่งคำขอระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเวลา 15.00 น. ของวันดังกล่าว