ภาพกิจกรรม
  • 17 ส.ค. 2566
 780

สอ.สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดี ที่ 17 ส.ค. 66

ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ส.ค. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านระบบงานของสหกรณ์ออนไลน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานในกิจการสหกรณ์ร่วมกัน โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และยังมีนายณรงค์ มหรรณพ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม รองประธานกรรมการ คนที่ 3 นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ ผู้ช่วยเลขานุการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ และนายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยายในด้านระบบงานของสหกรณ์ออนไลน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานในกิจการสหกรณ์ร่วมกัน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


 ดร.รติ บุญมาก ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน


UploadImage
 

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage