สหกรณ์ดิจิทัล
  • 16 ส.ค. 2566
 5,724

เบอร์ CallCenter สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง เอาไว้แจ้งเหตุมิจฉาชีพ

 

เบอร์ CallCenter สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง เอาไว้แจ้งเหตุมิจฉาชีพ มีดังนี้

 

-ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 กด 001

 

-ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 กด 108

 

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572 กด 5

 

-ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือ 0-2645-5555 กด *3

 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7575

 

-ธนาคารทหารไทยธนชาต โทร. 1428 กด 03

 

-ธนาคารออมสิน โทร. 1115 กด 6

 

-ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย โทร. 0-2626-7777 กด 00

 

-ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย โทร. 0-2697-5454

 

-ธนาคารยูโอบี โทร. 0-2344-9555

 

-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โทร. 0-2359-0000 กด 8

 

-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-2645-9000 กด 33

 

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0-2555-0555 กด *3

 

-ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 0-2344-9555

 

-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2165-5555 กด 6

 

-ธนาคารทิสโก้ โทร. 0-2633-6000 กด *7

ธนาคาร 15 แห่ง เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพ แจ้งได้ 24  ชั่วโมง