ภาพกิจกรรม
  • 19 พ.ค. 2566
 1,132

สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 66

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้ขอเข้าศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 7 ท่าน
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และยังมี นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage