ภาพกิจกรรม
  • 12 พ.ค. 2566
 1,393

สอ.วชิรพยาบาล จำกัด ศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 12 พ.ค. 66

วันศุกร์ ที่ 12 พ.ค. 66 ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ท่าน มาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านระบบปฎิบัติการของสหกรณ์ โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และยังมีนางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายพิธิวัต ถาวรกุลชัย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage

UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย และถาม-ตอบ เรื่องระบบปฎิบัติการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด กล่าวขอบคุณ

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage