ข่าวสารสหกรณ์
  • 08 มี.ค. 2566
 1,160

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้        

 

1. การหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบท่านใดที่ยังไม่ได้กรอกหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์เพื่อมอบให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนาไว้เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หรือบางท่านเคยกรอกข้อมูลมาหลายปีแล้ว มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ก็สามารถกระทำได้ โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์เช่นกัน ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอนประโยชน์ทุกคนด้วยค่ะ เพราะหากสมาชิกไม่ได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้เมื่อถึงแก่กรรมทายาทจะต้องมาดำเนินการจัดตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการนาน กว่าทายาทจะได้รับคืนเงินค่าหุ้นหรือเงินสินไหมคืนต่อไป ท่านสามารถตรวจรายชื่อผู้รับโอนประโยชน์จาก APP   CO-OP GO ได้ค่ะว่าท่านได้ตั้งไว้แล้วหรือยังไม่ได้มอบให้ใครค่ะ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็ปไซต์สหกรณ์ หัวข้อ 1.5 ค่ะ หากสมาชิกเคยทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับโอนประโยชน์ ไม่ต้องยื่นเอกสารมาใหม่ค่ะ

 

2. โครงการ CO-OP E-learning ห้องเรียนออนไลน์

สหกรณ์ได้เปิดห้องเรียนออนไลน์ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ในหลักสูตรที่ 2 หลักสูตร เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนกับโครงสร้างทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 นอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลกระบอกน้ำออมทรัพย์สำหรับสมาชิก 300 คนแรก และสมาชิกสมทบ 300 คนแรกที่ผ่านการทดสอบ ตอนนี้รางวัลเหลือจำนวนไม่มากแล้วนะคะ ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าเรียน สามารถลงทะเบียนเรียน ในห้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว๊ปไซต์สหกรณ์ค่ะ

 

3. เปิดแล้ว ยื่นรับสวัสดิการแบบออนไลน์ผ่านเว๊ปไซต์สหกรณ์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถยื่นรับสวัสดิการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับสวัสดิการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับสมาชิกสามารถยื่นได้ถึง 12 สวัสดิการและสมาชิกสมทบยื่นได้ 6 สวัสดิการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว๊ปไซต์สหกรณ์ค่ะ

 

4. การรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

ที่ประชุมเห็นชอบรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ จำนวน 8 รายจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จำกัด 6 ราย และสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด 2 ราย มายังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

5. เพิ่มวงเงินการถอน-โอนเงินฝากผ่าน APP Forest Co-op Go

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมของสมาชิกสหกรณ์ได้เพิ่มวงเงินการถอน-โอนเงินฝากผ่าน APP Forest Co-op Go ดังนี้

1. ถอนโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ กับ ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 5 แสนบาท ต่อวัน

2. ถอนโอนเงินระหว่างบัญชีของสมาชิกวงเงินทำธุรกรรม 2 ล้านบาท ต่อวัน

3. ถอนโอนเงินระหว่าง บัญชีของสมาชิกไปบัญชีสมาชิกอื่น วงเงินทำธุรกรรม 5 แสนบาท ต่อวัน

4. ถอนโอนเงินจากบัญชีของสมาชิก เพื่อชำระหนี้ ไม่จำกัดวงเงิน

5. ถอนโอนเงินจากบัญชีของสมาชิก เพื่อระดมหุ้น วงเงินทำธุรกรรม 5 แสนบาท ต่อวัน

เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถทำธุรกรรมกับสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ

    

    เดือนหน้าสามารถติดตามข่าวสาร “จากโต๊ะประชุมคณะกรรมการดำเนินการ” ได้ทางเว็ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com และรายการ co-op report ขอบคุณค่ะ