ภาพกิจกรรม
  • 20 ก.พ. 2566
 1,636

สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 17 ก.พ. 66

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในเรื่อง การสรรหาหรือการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รวมถึง นายณรงค์ ทองขจร รองประธานกรรมการ นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ กรรมการ นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์ กรรมการ นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ กรรมการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร และ นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์
  UploadImage


UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage

UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เรื่อง การสรรหาหรือการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage

UploadImage