ข่าวสารสหกรณ์
  • 09 ก.พ. 2566
 5,197

13 ก.พ. 66 โถงสันทนาการ กลับมาเปิดแล้ว เต็มรูปแบบ ! มุมกาแฟ ห้องอาบน้ำ ล็อคเกอร์เก็บของ


เพื่อปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid 19 สหกรณ์จำเป็นต้องปิดโซนบริการและควบคุมการเข้าออกในอาคารสำนักงาน นับตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 แต่ยังคงให้บริการสมาชิกในการบริการธุรกรรมอย่างครบถ้วน

 

13 ก.พ. 66 มุมพักผ่อนสมาชิก เปิดโซนบริการเต็มรูปแบบ!!!

เมื่อสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลายสู่ภาวะปรกติ ภาครัฐประกาศปลดล็อค Covid-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” สหกรณ์จึงเห็นสมควร กลับมาเปิดทุกโซนบริการในอาคารสำนักงาน เต็มรูปแบบ อีกครั้ง


ห้องโถงสันทนาการ มุมพักผ่อนสมาชิก พบปะพูดคุยผ่อนคลายความเหนื่อยล้า


UploadImage

UploadImage

UploadImage

บริการเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น มุมกาแฟ น้ำร้อน น้ำเย็น


UploadImage

จุดบริการชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบ fast charge


UploadImage
บริการห้องอาบน้ำและล็อคเกอร์เก็บของ สำหรับสมาชิก


UploadImage

CO-OP info Searching Board มุมค้นหาข้อมูลบริการของสหกรณ์ ด้วยตนเอง

UploadImage

CO-OP ATM บริการกดถอนเงินสดทุกวัน 24 ชม.

UploadImage

เพิ่มความอุ่นใจเมื่อมาใช้บริการ ที่สำนักงานสหกรณ์ ได้ติดตั้งเครื่อง AED เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน