สาระน่ารู้
  • 02 พ.ย. 2565
 4,711

ป้องกันการค้างชำระหนี้ สมาชิกลาออก-โอนย้าย แจ้งชำระหนี้รายเดือนด่วน!! ก่อนสิ้นเดือน

Highlight

  • วิธีตรวจสอบรายการเรียกเก็บรายเดือน คลิ๊ก 
  • วิธีชำระรายการเรียกเก็บพิเศษ ที่สหกรณ์หักเงินไม่ได้ คลิ๊ก


หากสมาชิกที่ยังเป็นหนี้ โอนย้ายหน่วยงาน หรือ ลาออกจากราชการ แล้วเงินเดือนเข้าเต็ม ไม่โดนหักรายการต่างๆ จากสหกรณ์ โปรดสังเกตุ!! 

เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถหักเงินเรียกเก็บรายเดือน จากเงินเดือนสมาชิกได้ดังเดิม ดังนั้น สมาชิกต้องรีบแจ้งเรื่อง พร้อมชำระรายการเรียกเก็บ ก่อนสิ้นเดือน เมื่อสหกรณ์บันทึกข้อมูลการหักรายการเรียกเก็บจากสมาชิกใหม่ได้แล้ว ในเดือนถัดไปสหกรณ์จะเรียกเก็บตามปรกติ

 


UploadImage

1.โอน-ย้ายหน่วยงาน

เมื่อสมาชิกโอน-ย้ายหน่วยงาน ทั้งในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ย้ายนอกสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สหกรณ์จะไม่สามารถหักเงินเดือนของสมาชิกได้ดังเดิม เพื่อให้สหกรณ์สามารถหักชำระรายการต่างๆ ที่ต้องจ่ายประจำเดือนของสมาชิกได้ สมาชิกต้องแจ้งเรื่องการโอนย้ายกับสหกรณ์ทันที

 

  วิธีการแจ้งสหกรณ์  

โอน-ย้ายหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    • สมาชิกต้องส่งหนังสือคำสั่งการให้โอนย้ายข้าราชการ เพื่อให้สหกรณ์สามารถหักเงินเดือนของท่านได้ต่อในเดือนถัดไป

    • ส่งมาที่สหกรณ์ ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ ปณ 169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ทุกวันทำการ

 

โอนย้ายหน่วยงาน นอกสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    • สมาชิกต้องส่งหนังสือคำสั่งการให้โอนย้ายข้าราชการ

    • ส่งหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก เพื่อให้สหกรณ์สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชำระรายการต่าง ๆ ต่อไปได้ คลิ๊กดาวน์โหลดหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก

    • ส่งมาที่สหกรณ์ ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ ปณ 169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ทุกวันทำการ


 วิธีการชำระรายการเรียกเก็บ ที่หักไม่ได้ในเดือนที่โอนย้าย 
   • ตรวจสอบยอดเรียกเก็บรายเดือน ใน App Coop Go คลิ๊กดูวิธี
   • ชำระรายการเรียกเก็บก่อนวันสิ้นเดือน ที่เคาน์เตอร์ สหกรณ์ หรือ ชำระ ผ่าน App ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทยธนชาต ใส่วัตถุประสงค์ 116 คลิ๊กดูวิธี

 

** หมายเหตุ : กรณีโอนย้ายหน่วยงานแล้วเงินเดือน "ตกเบิก"  เงินเดือนยังไม่เข้าบัญชี สมาชิกต้องชำระรายการเรียกเก็บ ด้วยตัวเองต่อไป จนกว่าทางสหกรณ์จะสามารถหักรายการเรียกเก็บจากเงินเดือนท่านได้
 
UploadImage

2. ลาออก หรือ ถูกให้ออกจากราชการ

หากสมาชิกลาออกจากราชการหรือ ถูกให้ออกจากราชการ สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทันที


  วิธีการแจ้งสหกรณ์  

    • สมาชิกต้องส่งหนังสืออนุมัติให้ออกจากราชการ

    • ส่งหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก เพื่อให้สหกรณ์สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชำระรายการต่าง ๆ ต่อไปได้ คลิ๊กดาวน์โหลดหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก

    • ส่งมาที่สหกรณ์ ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ ปณ 169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ทุกวันทำการ

 

 วิธีการชำระรายการเรียกเก็บ ที่หักไม่ได้ในเดือนที่ลาออกจากราชการ 
   • ตรวจสอบยอดเรียกเก็บรายเดือน ใน App Coop Go คลิ๊กดูวิธี
   • ชำระรายการเรียกเก็บก่อนวันสิ้นเดือนที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ หรือ ชำระ ผ่าน App ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทยธนชาต ใส่วัตถุประสงค์ 116 คลิ๊กดูวิธี

 

Infographic


UploadImage