กิจกรรมสมาชิก
  • 31 ต.ค. 2565
 2,381

ขอบคุณ...ที่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ครอบครัวสหกรณ์ป่าไม้

สอ.ปม. สัญจรออกพื้นที่ พบพี่น้อง สป.ทส. แนะนำเรื่องการบริการ การเงิน พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่  ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ออกพื้นที่ให้บริการสมาชิก พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่าน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบูธของสหกรณ์

โดยคุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สหกรณ์จึงขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เห็นความสำคัญ และประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

 

พร้อมกันนี้บูธของสหกรณ์ยังได้รับความสนใจ จากข้าราชการและพนักงานในกระทรวงฯ ร่วมสมัครเป็นสมาชิกใหม่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นจำนวนมาก

UploadImage

คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

UploadImage

คุณสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage