กิจกรรมสมาชิก
 • 17 ต.ค. 2565
 5,016

พิเศษ!! สมาชิกเกษียณก่อนปี 63 ที่ยังไม่เคยร่วมโครงการสายใยไม่เกษียณ เดินทาง กาญจนบุรี ชลบุรี ฟรี !!!

Highlight

 • สำหรับสมาชิกผู้เกษียณปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สำหรับสมาชิกผู้เกษียณก่อนปี 2563 และยังไม่เคยร่วมโครงการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สมาชิกทั่วไปและผู้ติดตามสมาชิกเกษียณ ร่วมโครงการได้ ชำระเงินเต็มจำนวน
 • (ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมโครงการ)


ตามที่สหกรณ์เห็นชอบจัดโครงการสายใยสหกรณ์ที่ไม่เกษียณ ประจำปี 2565 โดยแบ่งออกเป็นทั้งในประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี และต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ต่างประเทศเต็มแล้ว! ในประเทศสมัครได้

สหกรณ์ยังคงเปิดรับสมัครสมาชิกผู้เกษียณปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 หรือผู้เกษียณก่อนปี 2563 แล้วยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงสมาชิกทั่วไปที่สนใจร่วมไปทัศนศึกษากับสหกรณ์ ที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี ยังสามารถส่งใบสมัครมายังสหกรณ์ได้  

UploadImage

สำหรับการทัศนศึกษาต่างประเทศ ประเทศ สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม ปิดรับสมัครแล้ว
 

UploadImage


UploadImage

ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 5,500 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,500 บาท (สมาชิกชำระมัดจำคนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจำให้ในวันเดินทาง)
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 5,500 บาท (เต็มจำนวน) ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว
 • สมาชิกที่เกษียณก่อนปี 2563 และ ไม่เคยร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 5,500 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,500 บาท (สมาชิกชำระมัดจำคนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจำให้ในวันเดินทาง)
 • สมาชิกทั่วไป จ่ายเงินคนละ 5,500 บาท (เต็มจำนวน)


UploadImage
 

ทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 6,200 บาท และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 800 บาท (สมาชิกชำระมัดจำคนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจำให้ในวันเดินทาง)
 • ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 6,200 บาท (เต็มจำนวน) ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ * หากผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์จะคืนเงินจำนวนดังกล่าว
 • สมาชิกที่เกษียณก่อนปี 2563 และ ไม่เคยร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 6,200 บาท และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 800 บาท (สมาชิกชำระมัดจำคนละ 1,000 บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจำให้ในวันเดินทาง)
 • สมาชิกทั่วไป จ่ายเงินคนละ 6,200 บาท (เต็มจำนวน)

 

UploadImage
 

 

1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก)

2. ชำระเงินค่ามัดจำ

3. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์

 • เอกสารใบสมัคร
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงิน

สมาชิกสามารถส่งเอกสารได้ทุกช่องทางสหกรณ์

 • เคาน์เตอร์สหกรณ์
 • Fax: 02 579 9774
 • Line Official @Forestcoop
 • Email : [email protected]

 

UploadImage
 

 

Group 1: ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน 

เหลือเพียง 59 ท่าน เท่านั้น!

 

ขยายเวลาการรับสมัคร และ กำหนดการเดินทางใหม่ ดังนี้ 


UploadImageรอบที่ 1: ปิดแล้ว!! เดินทางแล้ว : วันอังคารที่ 4 – วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 


UploadImageรอบที่ 2 : เหลือ 32 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 15 พ.ย. 65

เดินทาง : 21 -22 พ.ย. 65

 

UploadImageรอบที่ 3 : เหลือ 27 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 13 ธ.ค. 65

เดินทาง : 19 -20 ธ.ค. 65

 

Group 2: ทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี 2 วัน 1 คืน

เหลือเพียง 70 ท่าน เท่านั้น!

 

ขยายเวลาการรับสมัคร และ กำหนดการเดินทางใหม่ ดังนี้ 
 

UploadImageรอบที่ 1 : เหลือ 33 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 22 พ.ย. 65

เดินทาง :  28 -29 พ.ย. 65

 

UploadImageรอบที่ 2 : เหลือ 37 ท่าน (รวมสมาชิกและผู้ติดตาม) สมัครวันนี้ ถึง 20 ธ.ค. 65

เดินทาง : 26 -27 ธ.ค. 65

 

UploadImageรอบที่ 3 : ปิดแล้ว!! เดินทางวันที่ 21 - 22 ต.ค. 65


เอกสาร