ภาพกิจกรรม
  • 05 ต.ค. 2565
 1,779

สอ. ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมงาน วันพุธที่ 5 ต.ค. 65

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในเรื่อง การปล่อยกู้แบบดิจิทัลให้แก่สมาชิก โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รวมถึง นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ และ นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน ร่วมให้การต้อนรับ


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เรื่อง บริการของสหกรณ์ และการปล่อยกู้แบบดิจิทัลให้แก่สมาชิก

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage