ภาพกิจกรรม
  • 19 ก.ย. 2565
 512

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ กรรมการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ น.ส.ฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพวงมาลา วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้ รำลึกถึงคุณความดีตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ