ภาพกิจกรรม
  • 15 ก.ย. 2565
 290

สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ ประธานอนุกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมี นางยุวดี ดีงามเลิศ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารงานกลาง กรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว