ข่าวสารสหกรณ์
  • 15 ก.ย. 2565
 24,502

ของขวัญปีใหม่ 2566 หมอนผ้าห่ม " CO-OP Care "

ของขวัญปีใหม่ 2566 “ หมอนผ้าห่ม CO-OP Care

หมอน อเนกประสงค์ กอดก็นุ่ม ห่มก็อุ่น
ส่งใบคำขอรับของขวัญได้ตั้งแต่ 28 ก.ย.- 31 ต.ค. 65
 

UploadImage


 

ของขวัญปีใหม่ 2566 สหกรณ์ขอมอบ “หมอนผ้าห่ม CO-OP Care” เพื่อเป็น ของขวัญแทนใจระหว่าง สมาชิก และ สหกรณ์ 
“หมอนผ้าห่ม CO-OP Care” หมอน อเนกประสงค์ที่เป็นได้ทั้งหมอน และ ผ้าห่ม ในชิ้นเดียวกัน เปรียบเหมือนการรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง สมาชิก และ สหกรณ์ เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของเรา ให้ก้าวหน้ามั่นคง สู่ปีที่ 45 ในสโลแกน “ อบอุ่นใจ ใกล้ชิดสหกรณ์ ”


สหกรณ์มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน!! ที่สมัครเป็นสมาชิก ก่อนหรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2565 

UploadImage


วิธีการรับของขวัญปีใหม่ หมอนผ้าห่ม CO-OP Care

**สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว ไม่ต้องเขียนคำขอรับของขวัญ**  โดยสหกรณ์จะจัดส่งของขวัญปีใหม่ 66 มอบให้ท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านที่เป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ ถึงบ้านโดยตรง


UploadImage
 

1. สมาชิกในส่วนภูมิภาค > 

  • ส่งไปรษณีย์ถึงสมาชิกโดยตรง โดยกรอกข้อมูลของท่านในใบคำขอรับของขวัญปีใหม่ 2566 และระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน (คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับของขวัญ) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์
  • รับผ่านตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกลุ่มกันพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอรับของขวัญปีใหม่ 2566 และระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน (คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับของขวัญ) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์

UploadImage
 

2. สมาชิกส่วนกลาง > 

  • ส่งไปรษณีย์ถึงสมาชิกโดยตรง โดยกรอกข้อมูลของท่านในใบจอง และระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน (คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับของขวัญ) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์
  • รับด้วยตนเองที่สหกรณ์ ไม่ต้องกรอกเอกสารคำขอรับของขวัญ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อยืนยันตัวตนในวันที่มารับของขวัญ 
  • รับผ่านตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกลุ่มกันลงลายมือชื่อในใบคำขอรับของขวัญปีใหม่ 2566 พร้อมทั้งกำหนดวัน-เวลาที่จะมารับด้วยตนเอง (คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอรับของขวัญ) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์ 

**การรับของขวัญที่สหกรณ์ ด้วยตนเอง และ รับผ่านตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิก : สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 65 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 65 ในเวลา 09.00 – 15.30 น.

 

**กรุณายื่นใบคำขอรับของขวัญปีใหม่66 "หมอนผ้าห่ม CO-OP Care" ในวันที่ 28 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565**

 

InfographicUploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage


เอกสาร