ภาพกิจกรรม
  • 15 ก.ย. 2565
 401

สอ.ปม. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยมี นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ กรรมการ นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม เลขานุการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี

UploadImage

UploadImage