ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 ส.ค. 2565
 8,062

ประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งที่ 2 : กำหนดกลุ่มหรือหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ได้มีกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2566-2567 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 นั้น (คลิ๊กอ่านกำหนดการทั้งหมด)

ตอนนี้ได้ครบกำหนดการ “ประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งที่ 2” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อกลุ่มสมาชิกทั้งหมด 140 กลุ่มดังนี้ (คลิ๊กอ่านประกาศรายชื่อกลุ่มสมาชิกครั้งที่ 2)


 

5 ตุลาคม 65 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกภายในกลุ่มของท่านได้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คลิ๊ก)

2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คลิ๊ก)

3. กรมป่าไม้ (คลิ๊ก)

4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (คลิ๊ก)

5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (คลิ๊ก)

6. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คลิ๊ก)

7. กรมควบคุมมลพิษ (คลิ๊ก)

8. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  (คลิ๊ก)

9. กรมทรัพยากรน้ำ (คลิ๊ก)

10. กลุ่มจังหวัด (คลิ๊ก)
11. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (คลิ๊ก)

12. สมาชิกขอจัดตั้ง (คลิ๊ก)

 


Infographic

UploadImage

 

 


เอกสาร