สาระน่ารู้
  • 11 ส.ค. 2565
 3,862

บัญชีเงินฝากสหกรณ์ แต่ละประเภทบัญชี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อไร?


ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน... จากแนวทางที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการออมเงินมาอย่างยาวนาน... และ ได้เปิดประเภทบัญชีออมทรัพย์ ทั้งสิ้น 5 ประเภทบัญชี ครอบคลุมการออมเงินหลากหลายรูปแบบ ให้สมาชิกได้เลือกออมเงินตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ พร้อมรับผลตอบแทน ทุกๆ ปี โดยมีระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

 

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยแต่ละบัญชี
 

UploadImage


บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.. และ 31 .ค ของทุกปี


UploadImage
 

บัญชีออมทรัพย์พิเศษ

- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มี.. , 30 มิ.. , 30 .. , 31 .. ของทุกปี

* หากสมาชิกมีเงินฝาก 1 ล้านบาท ขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน


UploadImage
 

ออมทรัพย์อเนกประสงค์

- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.. และ 31 .ค ของทุกปี
 


UploadImage
 


ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.. และ 31 .ค ของทุกปี
 

 

UploadImage
 

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

- จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.. และ 31 .ค ของทุกปี
 


สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียด แต่ละบัญชีได้ที่นี่ (คลิ๊ก)


 

Infographic
UploadImage