กิจกรรมสมาชิก
  • 19 ก.ค. 2565
 2,687

พิธีเปิดให้บริการ “Application Forest CO-OP GO”
ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการเปิดใช้บริการใหม่ให้กับสมาชิก ด้วย Application “Forest CO-OP GO”​ ซึ่งเป็น Application ของสหกรณ์ ที่ยกระดับการให้บริการ และรูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ครบทุกการทำธุรกรรมออนไลน์ และในวันเดียวกันนี้ ทางสหกรณ์ได้มีการจัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมถนอมเปรมรัศมี อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมี คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ คุณวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ คุณอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ คุณสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ คุณวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ คุณสุภาพ คำแฝง กรรมการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมงานพิธีเปิด Application “Forest CO-OP GO”​ ในครั้งนี้

UploadImage

คุณสุเทพ บัวจันทร์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน


UploadImage

คุณวิชิต สนธิวนิช ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดตัว Application “Forest CO-OP GO”

UploadImage
เปิดตัว Application “Forest CO-OP GO” อย่างเป็นทางการ

UploadImage
บรรยากาศภายในงาน