กิจกรรมสมาชิก
  • 13 มิ.ย. 2565
 2,686

คะแนนจากท่าน ร่วมพัฒนาสหกรณ์ ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ ลุ้นรางวัลมากมาย

 

Highlight

  • แบบประเมินฯ มี 2 ประเภท 1. แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ Online 2.แบบประเมินความพึงพอใจผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก
  • ร่วมประเมินความพึงพอใจได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ธ.ค. 65
  • สมาชิก 1 ท่าน ทำแบบประเมินได้ ทั้ง 2 ประเภท
  • จับรางวัลผู้โชคดี 2 รอบ รอบที่ 1. เดือน ตุลาคม 2565 รอบที่ 2. เดือนมกราคม 2566
  • *สงวนสิทธิ์ สมาชิกมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรอบเดียว

 

เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการบริการสมาชิก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการ ฝาก-ถอนเงิน , กู้เงิน , การรับข่าวสารประชาสัมพันธ์  รวมถึงการบริการในด้านอื่นๆ


UploadImage


ด้วยมาตรฐานที่จะยกระดับการบริการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้มีการจัดทำ  “แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในปี 2565 นี้ สหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1. "แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ "

เป็นแบบประเมิน online ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถร่วมกันทำแบบประเมินการให้บริการ ได้ผ่าน Google Form (สหกรณ์จะส่งแบบประเมินในวันที่ 1 ก.ค.65 ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสหกรณ์) สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่วันที่1 ก.ค.-30 ธ.ค. 65 พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิเช่น  เครื่องปั่นน้ำผลไม้ , กล่องถนอมอาหาร , กระบอกน้ำออมทรัพย์ รวมของรางวัลกว่า 90 รางวัล

UploadImage


จับรางวัลผู้โชคดี 2 รอบ

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มจับรางวัล 2 รอบ โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2565 และ รอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2566 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)

 

2. "แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก"

โดย สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถทำแบบประเมินการให้บริการ ด้วยการสแกน QR Code ได้ที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิกที่สำนักงานสหกรณ์ หลังรับการบริการต่างๆ 

 

พร้อมลุ้นรับรางวัล

“ผ้าขนหนูอุ่นไอรัก” จำนวน 20 รางวัล ร่วมทำแบบประเมินได้ตั้งแต่ วันที่1 ก.ค.-30 ธ.ค. 65  

UploadImage


จับรางวัลผู้โชคดี 2 รอบ

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มจับรางวัล 2 รอบ รอบละ 10 รางวัล โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2565 และ รอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2566 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)  


UploadImage
 

วิธีร่วมสนุกง่ายๆ

1. ใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

2. สแกน QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ ที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิก พร้อมทำแบบประเมิน จาก Google Form

เพียงง่ายๆ เท่านี้สมาชิกก็สามารถร่วมสนุกชิงรางวัล พร้อมทั้งได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงการบริการ ของสหกรณ์ให้ดียิ่งอีกด้วย...

UploadImage