สาระน่ารู้
  • 20 พ.ค. 2565
 9,040

ใหม่!! ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ มีเบี้ยเท่าไร? วงเงินคุ้มครองเท่าไรบ้าง?

จากที่สหกรณ์ได้มีประกาศฯ​ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มใหม่ แบบชั่วระยะเวลาประจำปี 2565 - 2568 รวมระยะเวลา 3 ปี และมีการปรับราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มใหม่ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีอัตราเบี้ยประกันและวงเงินความคุ้มครองดังนี้

 

สำหรับสมาชิก

UploadImage

 

**หมายเหตุ**
สำหรับสมาชิกที่กู้สามัญ

- การกู้สามัญต้องทำประกันชีวิตตามวงเงินหนี้เงินกู้สามัญรวมกันทุกประเภท

- สามารถยื่นแบบฟอร์มทำประกันชีวิตกลุ่มพร้อมกับการยื่นกู้สามัญได้เลย คลิ๊กดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยที่ไม่ต้องรออนุมัติภายใน 45 วัน
มีสวัสดิการสนับสนุนค่าประกันชีวิตกลุ่ม

- สหกรณ์สนับสนุนค่าประกันชีวิตกลุ่มทุกเบี้ยประกัน เดือนละ 50 บาท รวมเป็นปีละ 600 บาท

- สมาชิกที่ไม่มีความประสงค์จะกู้เงิน หรือทำประกันชีวิตกลุ่ม สหกรณ์มีสวัสดิการสนับสนุนค่าประกันให้เดือนละ 50 บาท ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท โดยไม่ได้หักชำระค่าเบี้ยประกันจากสมาชิก คลิ๊กดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- การคิดยอดการหักชำระค่าประกันชีวิตจากสมาชิก ให้นำอัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มที่เลือก ลบด้วย 50 บาท จะเป็นยอดการหักชำระที่แท้จริง เช่น เบี้ย 385 - 50 = 335 บาท คือยอดที่สมาชิกชำระจริง

 

สำหรับสมาชิกสมทบ

UploadImage

 

**หมายเหตุ**

- สหกรณ์ไม่มีสนับสนุนค่าประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิกสมทบ ซึ่งสมาชิกสมทบจะถูกหักชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มตามอัตราเบี้ยประกันที่เลือกเป็นรายเดือน
- สามารถยื่นแบบฟอร์มทำประกันชีวิตกลุ่มโดยส่งแบบฟอร์มมาทางไปรษณีย์ คลิ๊กดาวน์โหลดแบบฟอร์ม