กิจกรรมสมาชิก
  • 15 ธ.ค. 2564
 2,066

ฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และการกู้ชีพพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  เวลา 15.00 น -18.00 น  ฝ่ายจัดการได้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และการกู้ชีพพื้นฐาน โดยวิทยากร นายพิชิตชัย เหมือนเกาะหวาย จากบริษัทอัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage