ข่าวสารสหกรณ์
  • 14 ธ.ค. 2564
 7,065

เลื่อนการจัดส่งของขวัญปีใหม่ 2565


เลื่อนการจัดส่งของขวัญปีใหม่ 2565

เนื่องจากมาตรการในการควบคุมโรค Covid -19 ที่เข้มข้นขึ้นอย่างมาก หลังจากมีการค้นพบเชื้อ Covid -19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ แพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดลต้า และ ติดเชื้อซ้ำได้ง่าย ทำให้การตรวจสอบ “กล่องข้าวอเนกประสงค์” ที่ทางสหกรณ์จัดทำเป็นจำนวนมากนั้น ต้องได้รับการตรวจสอบและผ่านกระบวนการตรวจเชื้อ ระหว่างประเทศก่อน

 

ทำให้ บริษัทขนส่ง ไม่สามารถทำการจัดส่งของขวัญปีใหม่ได้ตามกำหนดเดิมในวันที่ 15 ธ.ค. 64 ได้ สอ.ปม.จึงได้เร่งดำเนินการติดตาม ทวงถาม กับ ทางบริษัทขนส่ง และ ได้กำหนดการจัดส่งใหม่ ดังนี้

 

 

UploadImage

การส่งไปรษณีย์ถึงสมาชิกโดยตรง

จัดส่งในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 *ทั้งนี้ระยะเวลาในการจัดส่งอาจขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง และ พื้นที่ในการจัดส่งไปรษณีย์

 

UploadImage

รับของขวัญเองที่สหกรณ์

รับได้ใน วันอังคารที่ 21ธันวาคม 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสโมสรสมาชิก พร้อมแสดงบัตรประชาชนเพื่อรับของขวัญ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขออภัยในความล่าช้า และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

UploadImage