สาระน่ารู้
  • 14 ธ.ค. 2564
 3,190

ทำไม? ยื่นกู้สามัญต้องขอสลิปเงินเดือนมีนาคม 2563

การยื่นกู้สามัญทุกประเภท สมาชิกยังคงต้องแนบสลิปเงินเดือนมีนาคม 2563 และเดือนล่าสุดด้วยทุกครั้ง!!

 

ถึงแม้ว่าได้ผ่านข้ามปี 2563 มาแล้ว แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีมาตั้งแต่ต้นปี 2563 นั้น สถาบันการเงินต่าง ๆ จึงมีมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระให้ประชาชน เช่น การพักชำระหนี้ การลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้ต่อเดือน หรือการขยายสัญญาเงินกู้ จึงทำให้สหกรณ์พบว่า สลิปเงินเดือนของสมาชิกบางราย ที่มีการหักชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น หลังจากเดือนมีนาคม 2563 จะไม่มีรายการแสดงในสลิปเงินเดือน จึงทำให้มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์วงเงินกู้สามัญ ฉุกเฉิน และพิเศษของสมาชิก

 

ดังนั้นสมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินสามัญทุกคน ต้องแนบสลิปเงินเดือน ๆ มีนาคม 2563 และสลิปเงินเดือนปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่ามีหนี้ภายนอกกับสถาบันการเงินอื่น ที่ได้รับการพักชำระหนี้ หรือลดจำนวนเงินผ่อนชำระหรือไม่ เพราะหากครบกำหนดมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว สถาบันการเงินอื่น ก็จะต้องส่งรายการเรียกเก็บหนี้ในสลิปเงินเดือนเช่นเดิม จะส่งผลให้สหกรณ์เก็บเงินชำระหนี้ไม่ได้

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอร่วมยืนหยัดและเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือดูแลสมาชิกทุกท่าน ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน