สหกรณ์ดิจิทัล
  • 02 ธ.ค. 2564
 8,573

ผูกบัญชี สหกรณ์+กรุงไทย สะดวก ถอนง่าย ในบัตรเดียว

 

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการถอนเงินสำหรับสมาชิกที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ท่านสามารถผูกบัญชีสหกรณ์ เข้ากับบัญชีกรุงไทย ที่ท่านมีอยู่ได้  ง่าย...ผูกบัญชีได้ฟรี!! ถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ได้ทุกที่ผ่านตู้ ATM กรุงไทย 

 

 

ขั้นตอน ในการผูกบัตร สหกรณ์+กรุงไทย

1. เตรียมเอกสาร

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ www.025798899.com หัวข้อดาวน์โหลดเอกสารที่ 3.1 (คลิ๊กดาวน์โหลด)
- กรอกเอกสารให้เรียบร้อย

3 ส่งเอกสาร
ส่งแบบฟอร์มและเอกสารแนบทั้งหมดมาที่ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

หรือ ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานสหกรณ์


UploadImage
 

ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินสหกรณ์ด้วยตู้ ATM กรุงไทย

 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน


 
UploadImage

2. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

3. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

4. เลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์"


 
UploadImage

5. กด "สอบถามยอดเงินฝาก" 


 
UploadImage

6. ดูเงินเหลือในบัญชีสหกรณ์ได้

ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ์ ไป กรุงไทย
 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน


 
UploadImage

2. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

3. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

4. เลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์"


 
UploadImage

5. กด "รับเงินฝาก" 


 
UploadImage

6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน 


 
UploadImage

7. การโอนสำเร็จ  

เพียงแค่นี้เงินจากบัญชีสหกรณ์ ก็จะโอนเข้า บัญชีกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถกดถอนเงิน ผ่านตู้ ATM กรุงไทยได้ทันที