สหกรณ์ดิจิทัล
  • 17 พ.ย. 2564
 2,847

เปลี่ยนแปลงที่อยู่อย่าลืมแจ้งสหกรณ์

เมื่อสมาชิกมีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัย หรือมีการย้ายสถานที่ทำงาน อย่าลืมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารมายังสหกรณ์ด้วย เพื่อความสะดวกในการรับเอกสารทางการเงิน หรือเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของตัวสมาชิกเอง

 

ที่อยู่ในระบบสหกรณ์สำคัญอย่างไร

  • รับเอกสารสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรายเดือน (สำหรับสมาชิกเกษียณ) รายการสอบทานหุ้นหนี้ ที่มีข้อมูลทางการเงินของสมาชิก การจัดส่งบัตร ATM หรือเอกสารใด ๆ ที่สหกรณ์จะต้องจัดส่งเพื่อแจ้งข่าวสำคัญ
  • รับของรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ของขวัญปีใหม่ รางวัลจากการชิงโชคในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัดขึ้น

 

วิธีแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ผ่าน Line

1. เขียนบันทึกข้อความขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ลงกระดาษ พร้อมลงลายมือชื่อ เหมือนที่เคยให้ไว้กับสหกรณ์

2. ถ่ายภาพบันทึกข้อความการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่ Line สหกรณ์

@forestcoop

UploadImage