สหกรณ์ดิจิทัล
  • 16 พ.ย. 2564
 3,890

ระดมหุ้นเพิ่ม ง่ายๆ ผ่าน App กรุงไทย Next

สมาชิกทราบหรือไม่ว่า นอกจาการหักค่าหุ้นรายเดือนจากเงินเดือนแล้ว ยังสามารถโอนชำระพิเศษเพื่อระดมหุ้นเพิ่มผ่านธนาคารได้อีกด้วย สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และใช้ Application กรุงไทย Next ก็สามารถโอนเงินเพื่อระดมหุ้นได้ง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์

 

วันนี้สหกรณ์จะมาบอกวิธีการระดมหุ้นผ่าน App กรุงไทย Next
ที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถระดมหุ้นได้ ตามขั้นตอนดังนี้

 

UploadImageUploadImage

 

เสร็จเรียบร้อย!!
สมาชิกจะสามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวหุ้น และใบเสร็จได้ใน Application Forest CO-OP ของสหกรณ์ได้ในวันทำการถัดไป

 

หมายเหตุ : สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีหุ้นสะสมเต็มวงเงินตามที่สหกรณ์กำหนดแล้ว จะไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้