กิจกรรมสมาชิก
  • 05 พ.ย. 2564
 703

สอ.ปม.มอบเงินสนันสนุน ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ จำนวน 100,000 บาท

ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  รองประธานกรรมการ  น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ได้มอบเงินสนับสนุน ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  จำนวนเงิน 100,000 บาทUploadImage

โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว