ภาพกิจกรรม
  • 25 ต.ค. 2564
 959

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ   พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมวางพวงมาลา สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤช กรมป่าไม้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

UploadImage

UploadImage
UploadImage