ภาพกิจกรรม
  • 20 ก.ย. 2564
 27,086

ของขวัญปีใหม่ 65 กล่องข้าว CO-OP box > ส่งใบจองได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. - 31 ต.ค. 64

 

ของขวัญปีใหม่ 2565 “ กล่องข้าว CO-OP (newnormal) box”

กล่องข้าวอเนกประสงค์ ทันยุค ทันสมัย  สไตล์ ชีวิตวิถีใหม่
ส่งใบจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 64
 

UploadImage


ของขวัญปีใหม่ 65 ยุค newnormal

ในยุคที่ทุกคนต้องปรับตัวใช้ชีวิตตามแบบวิถีใหม่ (newnormal) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดทำ "กล่องข้าว อเนกประสงค์ CO-OP newnormal box” กล่องข้าว ถาดหลุมสแตนเลสอย่างดี ขนาดใหญ่ กว้าง 30 cm. ยาว 25 cm.  เก็บความร้อนความเย็นได้อย่างดี มาพร้อม Design ที่ทันสมัย พร้อมที่วางโทรศัพท์มือถือ

UploadImage


UploadImage


สหกรณ์มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน!! ที่สมัครเป็นสมาชิก ก่อนหรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณที่เราจะร่วมเดินทางสู่สหกรณ์ยุคใหม่ ในปี 2565 ไปด้วยกัน

 

วิธีการรับของขวัญปีใหม่ กล่องข้าว CO-OP Box


**สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว ไม่ต้องเขียนใบจองของขวัญ**  โดยสหกรณ์จะจัดส่งของขวัญปีใหม่ 65 มอบให้ท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านที่เป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ ถึงบ้านโดยตรง
 

1. สมาชิกในส่วนภูมิภาค > รับของขวัญทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยส่งถึงตัวท่านโดยตรง หรือรับผ่านตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิก ดังนี้

  • ส่งไปรษณีย์ถึงสมาชิกโดยตรง โดยกรอกข้อมูลของท่านในใบจอง และระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน (คลิ๊กดาวน์โหลดใบจอง) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์
  • รับผ่านตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกลุ่มกันพร้อมลงลายมือชื่อในใบจอง และระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน (คลิ๊กดาวน์โหลดใบจอง) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์

 

2. สมาชิกส่วนกลาง > รับของขวัญทางไปรษณีย์ส่งถึงตัวท่านโดยตรง หรือรับที่สหกรณ์ฯ ดังนี้

  • ส่งไปรษณีย์ถึงสมาชิกโดยตรง โดยกรอกข้อมูลของท่านในใบจอง และระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน (คลิ๊กดาวน์โหลดใบจอง) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์
  • รับด้วยตนเองที่สหกรณ์ ไม่ต้องกรอกเอกสารการจอง เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อยืนยันตัวตนในวันที่มารับของขวัญ 
  • รับผ่านตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมกลุ่มกันลงลายมือชื่อในใบจองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (รวมรายชื่อตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิกด้วย) พร้อมทั้งกำหนดวัน-เวลาที่จะมารับด้วยตนเอง (คลิ๊กดาวน์โหลดใบจอง) แล้วส่งมาที่สหกรณ์ : ทางไปรษณีย์ , E-mail, Line สหกรณ์ 

**การรับของขวัญที่สหกรณ์ ด้วยตนเองและรับผ่านตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิกโดยใบจอง : สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 64 ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 64 ในเวลา 09.00 – 15.30 น.

 

หมายเหตุ : สหกรณ์ขอความร่วมมือให้ท่านรับของขวัญทางไปรษณีย์เป็นหลัก เพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคลและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์ขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

**กรุณายื่นใบจอง “กล่องข้าว อเนกประสงค์ Co-op Newnormal Box ” ในวันที่ 28 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564**

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage


เอกสาร