ภาพกิจกรรม
  • 19 ก.ย. 2564
 2,990

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี

ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  รองประธานกรรมการ และ น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพวงมาลา วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี 

UploadImage

UploadImage

ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้ รำลึกถึงคุณความดีตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ