สหกรณ์ดิจิทัล
  • 01 ก.ย. 2564
 7,282

วิธีสมัครใช้งาน App และวิธีกู้ฉุกเฉินผ่าน App Forest C0-0P เงินด่วน พร้อมใช้ 24 ชม.!!! ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว

虽然合作社多年来一直通过App启动应急恢复。但是还是有一些成员 谁还不知道如何使用 包括手机都没有安装Forest CO-OP App。

 

今天,合作社将如何申请应用程序以及如何通过简单的应用程序从紧急情况中恢复,以简单的逐步方式收集起来,供成员遵循。
 


没有App的,先下载吧。iOS
系统 ,进入AppStore,搜索forest co-op(点击下图下载),安卓系统,进入PlayStore,搜索“forest”合作”。Royal Forest Department Savings Cooperative Limited (点击下图下载)上传图片

 上传图片

 

ขั้นตอนการติดตั้ง Application

上传图片上传图片上传图片

กู้ฉุกเฉินผ่าน App Forest C00P เงินด่วน พร้อมใช้ 24 ชม.!!! ง่ายๆเพียงปลายนิ้ว


สมัครง่าย

เพียงเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทำเอกสารคำขอกู้ เพียงครั้งเดียว
คลิ๊กแบบฟอร์มคำขอกู้สำหรับสมาชิก (เอกสารพิมพ์หน้า-หลัง)
คลิ๊กแบบฟอร์มคำขอกู้สำหรับสมาชิกสมทบ (เอกสารพิมพ์หน้า-หลัง)


- ส่งแบบฟอร์มคำขอกู้มาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- เมื่อเอกสารถูกต้อง สหกรณ์จะส่ง SMS ยืนยันการอนุมัติ ไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิก โดยใช้ชื่อผู้ส่งว่า Forest_COOP ซึ่งเบอร์มือถือของสมาชิกจะต้องตรงกับระบบของสหกรณ์ ที่สมาชิกเคยแจ้งไว้กับสหกรณ์ (กรณีเปลี่ยนเบอร์มือถือ สมาชิกจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกครั้ง) และสมาชิกจะทำการกู้ฉุกเฉินได้หลังจากได้รับข้อความยืนยันจากสหกรณ์

 


使用合作 ATM 卡、CLICK COOP 卡、Krung Thai 银行 ATM 卡、暹罗商业银行 ATM 卡轻松取款
 

会员贷款条件

• 最多可以借到2 倍工资和不超过90% 的股票。

• 贷款金额包括所有类型的贷款和工资债务,不超过收入的70%。

• 分12期付款
 

准会员的贷款条件

• 最多可借到40,000 泰铢,最多可借到90% 的股票。 

• 分 12 期付款,

通过申请进行紧急贷款流程

上传图片
上传图片上传图片