ภาพกิจกรรม
  • 31 ก.ค. 2564
 1,891

31 ก.ค. 64 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสำนักงาน หลังพบเจ้าหน้าที่ ติด Covid-19วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 แบบ Deep Cleaning ทั่วทั้งอาคารสำนักงาน หลังจากที่พบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ผู้จัดการ และ หัวหน้าฝ่ายเงินกู้สามัญ) ติดเชื้อโควิด -19 ตามที่สหกรณ์ประกาศแจ้งไป (คลิ๊กอ่าน)
 


UploadImage


UploadImage


UploadImage

UploadImage

โดยปกติแล้วสหกรณ์จะทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสำนักงาน หลังปิดทำการ เป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในสำนักงาน สหกรณ์ได้จัดทำมาตรการเร่งด่วน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคทันที โดยได้ประสานทีมงานให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ กำจัดเชื้อโรคและไวรัส ตามแบบมาตรฐานสากล (บริษัท Natural Cleaning System) เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อในอาคาร ทั่วทุกห้อง ทุกมุมตึก

UploadImage

ทั้งนี้สหกรณ์จะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ แก่สมาชิกที่ใช้บริการทุกท่าน

UploadImage