ข่าวสารสหกรณ์
  • 01 ก.ค. 2564
 2,223

สหกรณ์เปลี่ยนแบบสัญญาเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษหุ้น แบบใหม่!

สหกรณ์ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า สหกรณ์มีคำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญแบบใหม่ เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2464 เป็นต้นไป โดยให้ใช้คำขอกู้ ที่มีพิมพ์ประกาศมุมขวาด้านบนของเอกสารสัญญาว่า “วันที่เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2564” 

UploadImage

สำหรับคำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญแบบใหม่ สมาชิกสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ หัวข้อที่ 2.3 คลิ๊ก

UploadImage

ส่วนคำขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษหุ้นแบบใหม่ สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ หัวข้อที่ 2.10 คลิ๊ก

 

ทั้งนี้ สมาชิกที่มีการเตรียมเอกสารเงินกู้ไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่น ยังคงสามารถใช้เอกสารคำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ เริ่มใช้วันที่ 2 มีนาคม 2563 และคำขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษหุ้น เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 

UploadImage