สหกรณ์ดิจิทัล
  • 06 ก.ค. 2564
 2,541

ตรวจสอบความถูกต้อง รายการเรียกเก็บรายเดือน ง่ายๆ ผ่าน App

 

ทุกๆ ต้นเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด “จะทำข้อมูลรายการเรียกเก็บรายเดือนในแต่ละเดือนของสมาชิก” เพื่อนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานในต้นสังกัดของสมาชิก ทำการหักเงินเดือน ที่ท่านได้ทำธุรกรรมไว้กับสหกรณ์  ไม่ว่าจะเป็น การหักค่าหุ้นรายเดือน  การหักเงินฝากประจำ หรือการหักชำระเงินกู้ประเภทต่างๆ

UploadImage
 

 

ทั้งนี้สมาชิก สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ในรายการเรียกเก็บรายเดือนของท่าน ได้  ง่ายๆ  ผ่าน App Forest CO-OP   และหากสมาชิกชำระรายการเรียกเก็บแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบใบเสร็จได้ ผ่าน App ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
 

UploadImage


UploadImage