ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 มิ.ย. 2564
 8,620

ช่วยผู้กู้ สู้ภัยโควิด!!! พักชำระหนี้ เฟส 3 วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 64

Highlight

  • ยื่นคำขอพักชำระหนี้-ลดค่าหุ้นรายเดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564
  • สมาชิกจะได้รับ SMS หากได้รับการอนุมัติคำขอ
  • การพักชำระหนี้ - ลดค่าหุ้นรายเดือน จะมีผลในเดือนถัดไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  • พักชําระหนี้เงินต้น 3 เดือน (ตามความสมัครใจ)
  • ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท นาน 3 เดือน (ตามความสมัครใจ)

 

ช่วยผู้กู้ สู้ภัยโควิด!!! 

โควิด-19 ที่ยาวนานมาจนถึงปี 2021... 

...ด้วยสถานการณ์ การพบเชื้อกลายพันธุ์ ของไวรัสโคโรนา ในประเทศไทย จนถูกระบุเป็นคำเรียกว่า “โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่” ทั้งสายพันธุ์อังกฤษ (alpha) สายพันธุ์อินเดีย (Delta) และสายพันธุ์ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยล่าสุดอย่างสายพันธุ์แอฟริกาใต้ (beta)  โดยเฉพาะเชื้อ (Alpha) และ (Delta) ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน อย่างรุนแรง มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากกว่า 5,000 คน 

 

ซึ่งการแพร่ระบาด นี้ รัฐบาลจึงได้มีมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสมาชิก และครอบครัวของสมาชิกได้

 

ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้พิจารณา “โครงการพักชำระหนี้ - ลดหุ้นรายเดือน มาตรการที่ 3 เป็นระยะเวลา 3 เดือน" ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน

 

โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึง 30 กันยายน 2564 และจะมีผลพักชำระหนี้-ลดส่งค่าหุ้นรายเดือนในเดือนถัดไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการอนุมัติคำขอ

 

ระยะเวลาในการดำเนินการขอพักชำระหนี้เงินต้นและลดส่งค่าหุ้นรายเดือนดังนี้

 ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 64

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือนในเดือน ส.ค. - ต.ค.64

 ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 ส.ค.- 31ส.ค. 64

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในเดือน ก.ย. - พ.ย. 64

 ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 ก.ย.-30 ก.ย. 64

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในเดือน ต.ค. - ธ.ค. 64

 

**หมายเหตุ
สำหรับสมาชิกที่คงเหลืองวดชำระหนี้น้อยกว่า 144 งวด และประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้น หากงวดชำระหนี้เกินกว่าเกษียณอายุราชการแล้ว ต้องมีหนี้เหลืออยู่ไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

 

Infographic


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


เอกสาร