ข่าวสารสหกรณ์
  • 28 มิ.ย. 2564
 779

คะแนนจากท่าน ร่วมพัฒนาสหกรณ์ ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ ลุ้นรางวัลมากมาย

 

Highlight

  • แบบประเมินฯ มี 2 ประเภท 1. แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ Online 2.แบบประเมินความพึงพอใจที่เคาน์เตอร์สมาชิก
  • ร่วมประเมินความพึงพอใจได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ธ.ค. 64
  • สมาชิก 1 ท่าน ทำแบบประเมินได้ ทั้ง 2 ประเภท
  • จับรางวัลผู้โชคดี 2 รอบ รอบที่ 1. เดือน ตุลาคม 2564 รอบที่ 2. เดือนมกราคม 2565
  • *สงวนสิทธิ์ สมาชิกมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรอบเดียว

 

เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการบริการสมาชิก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการ ฝาก-ถอนเงิน , กู้เงิน , การรับข่าวสารประชาสัมพันธ์  รวมถึงการบริการในด้านอื่นๆ

 

ด้วยมาตรฐานที่จะยกระดับการบริการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้มีการจัดทำ  “แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในปี 2564 นี้ สหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1. "แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ "

เป็นแบบประเมิน online ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถร่วมกันทำแบบประเมินการให้บริการ ได้ผ่าน Google Form (สหกรณ์จะส่งแบบประเมินในวันที่ 1 ก.ค.64 ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสหกรณ์) สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่วันที่1 ก.ค.-30 ธ.ค. 64 พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิเช่น หม้อทอดไร้น้ำมัน , เครื่องปั่นน้ำผลไม้ , กล่องถนอมอาหาร , กระบอกน้ำออมทรัพย์ รวมของรางวัลกว่า 90 รางวัล

UploadImage


จับรางวัลผู้โชคดี 2 รอบ

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มจับรางวัล 2 รอบ โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2564 และ รอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2565 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)

 

2. "แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก"

โดย สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถทำแบบประเมินการให้บริการ ด้วยการสแกน QR Code ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ หลังการรับการบริการต่างๆ 

 

พร้อมลุ้นรับรางวัล

“กระเป๋าเดินทาง”  SwissGear กระเป๋าเดินทางแบบล้อลาก สวยๆ ทนทาน ทำจากไฟเบอร์ ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 20 รางวัล ร่วมทำแบบประเมินได้ตั้งแต่ วันที่1 ก.ค.-30 ธ.ค. 64 *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสีของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

UploadImage


จับรางวัลผู้โชคดี 2 รอบ

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มจับรางวัล 2 รอบ รอบละ 10 รางวัล โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2564 และ รอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2565 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)  


UploadImage
 

วิธีร่วมสนุกง่ายๆ

1. ใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

2. สแกน QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ ที่เคาน์เตอร์บริการสมาชิก พร้อมทำแบบประเมิน จาก Google Form

เพียงง่ายๆ เท่านี้สมาชิกก็สามารถร่วมสนุกชิงรางวัล พร้อมทั้งได้ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงการบริการ ของสำนักงานสหกรณ์ให้ดียิ่งอีกด้วย...


UploadImage