สหกรณ์ดิจิทัล
  • 01 เม.ย. 2564
 3,206

โอนเงินมาสหกรณ์ด้วย App ธนาคาร... ทำไม? ตรวจสอบยอด ผ่าน App สหกรณ์แล้วเงินยังไม่เข้า


สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ เนื่องจากได้มีสมาชิกหลายท่านได้สอบถามมายังสหกรณ์เกี่ยวกับการ ทำธุรกรรมภายนอกมายังสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน ระดมหุ้น ชำระหนี้ หรืออื่นๆ

 

ด้วยการโอนเงินผ่าน App ธนาคาร  กรุงไทย  NEXT , SCB EASY , TMB Touch หรือด้วยการโอนผ่านใบ Payment หน้าเคาร์เตอร์ธนาคารกรุงไทย , ไทยพาณิชย์ , ทหารไทย , ธนชาต ,

 

แล้วพบว่า “ พอตรวจเช็คใน App ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด แล้วเงินยังไม่เข้าบัญชี "

สมาชิกไม่ต้องกังวลกันนะครับ “ เพราะการโอนเงินจากภายนอก มายังสหกรณ์ เงินที่ท่านทำการโอนจะเข้าบัญชีสหกรณ์ของท่านในวันถัดไป พร้อมรับ SMS ยืนยันการทำรายการ ”

 

หากเป็นวันหยุดราชการ เงินจะเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป เช่น หากสมาชิกโอนเงินในวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ เงินจะเข้าบัญชีสหกรณ์ของท่านในวันจันทร์ เป็นต้นครับ

** การโอนเงิน เพื่อฝาก หรือ ชำระหนี้ สหกรณ์จะย้อนการทำรายการตามวันที่ชำระจริง**  ดังนั้นสมาชิกไม่ต้องห่วงเรื่องการนับดอกเบี้ย

 

ใส่ใจ...เพื่อความถูกต้องของสมาชิก

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่ต้องทำการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการโอนของสมาชิก เพื่อนำมาทำการจัดการ วิเคราะห์ก่อนที่จะทำรายการเข้าบัญชีของสหกรณ์เอง เพื่อให้เป็นไปตามระบบการจัดการความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล 


ช้าแต่ชัวร์ ดังนั้นก่อนทำรายการโอนเงินทุกครั้ง ตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่จะทำการโอนให้ถูกต้องก่อนนะครับ สวัสดีครับ
 

ตารางวัตถุประสงค์ การโอนเงิน

101   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
102   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
103   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
104   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ 
105   ฝากเพื่อระดมหุ้น
106  ชำระหนี้เงินกู้สามัญ (ชำระพิเศษ)
107  ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ชำระพิเศษ)
108  ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ (ชำระพิเศษ)
109  ชำระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม
110  ชำระหุ้น/หนี้รายเดือน (เกษียณ)
111  ชำระค่าประเมินหลักประกัน
112  ชำระค่าตรวจสอบหลักประกัน
113  ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
114  สมัครสมาชิกสมทบ
115  ค่าธรรมเนียมบัตร ATM
116  อื่น ๆ
202  เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
204  เปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์