มุมผู้แทนสมาชิก
  • 03 ก.พ. 2564
 2,367

ขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของสอ.ปม. โดยไม่ถือเป็นวันลา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของสอ.ปม. โดยไม่ถือเป็นวันลา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของสอ.ปม. โดยไม่ถือเป็นวันลา
เอกสาร