ภาพกิจกรรม
  • 04 ม.ค. 2564
 959

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ “ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก ที่มีในการบริการต่าง ๆ  ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 63 โดยใช้ระบบการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน google forms นั้น
 
ตอนนี้ได้สิ้นสุดการตอบแบบสอบถามแล้ว สหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลดังนี้


UploadImage