สาระน่ารู้
 • 12 ต.ค. 2563
 4,604

บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ทางเลือกดี ๆ ดอกเบี้ยสูงโดนใจ สำหรับชีวิตวัยเกษียณ

บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ทางเลือกดี ๆ ดอกเบี้ยสูงโดนใจ สำหรับชีวิตวัยเกษียณ

การเกษียณอายุราชการ หากเราได้วางแผนไว้ก่อน ทั้งเรื่องการเงิน เวลา และการใช้ชีวิต ทำให้เรามีโอกาสในการใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราอยากเป็น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  

UploadImage

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท (เปิดได้คนละ 1 บัญชี เฉพาะสมาชิกหลักที่เกษียณอายุราชการ)
 • เงินที่นำมาฝากจะต้องเป็นเงินที่ได้มาจากการเกษียณ และจ่ายจากกรมบัญชีกลาง เช่น เงินบำเหน็จ บำนาญ กบข. กสจ. บำเหน็จดำรงชีพ  และเงินพิเศษเพิ่ม หรือเงินที่ได้รับจากทางราชการอื่น ๆ
 • สามารถหักจากเงินเดือนเป็นรายเดือนได้ (ไม่เกินเงินบำนาญที่ได้รับ)
 • อัตราดอกเบี้ย 3.35 %
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 • คำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาหนังสือสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง เช่น บำเหน็จ บำนาญ กบข. ฯลฯ
 • สำเนาใบโอนเงินค่าเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท (กรณีส่งคำขอทางไปรษณีย์) ชำระวัตถุประสงค์ 103 คลิ๊กเพื่อดูวิธีการโอนเงิน
 • มายื่นที่สหกรณ์ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
UploadImage

ถึงอย่างไรก็ดี แม้สิทธิประโยชน์และเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุ จะมีจำนวนมากเพียงใดก็ตามแต่ผู้เกษียณ ก็ควรใช้เงินอย่างรอบคอบเพื่อให้เงินจำนวนนี้ สร้างประโยชน์ได้สูงสุด