วีดีโอออนไลน์
  • 01 ต.ค. 2563
 466

บันทึกการถ่ายทอดสด งานครบรอบ ๔๒ ปีวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521 นับจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา ครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยงานในปีนี้มีการจัดเสวนาพิเศษเรื่องความสำเร็จ ความก้าวหน้า และทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ โดยคณะกรรมการสหกรณ์