ภาพกิจกรรม
  • 10 ก.ย. 2563
 885

สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี


เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการดำเนินการ ได้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อเป็นเงินสนับสนุน เนื่องในโอกาส "วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี"

 

โดยมีนางยุวดี ดีงามเลิศ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ กรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว 

UploadImage