ข่าวสารสหกรณ์
  • 30 ก.ค. 2563
 728

สอ.ปม. เลื่อนจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจำปี 2563

สอ.ปม. เลื่อนจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจำปี 2563

ผู้ที่เกษียณอายุราชการปี 2563 ยังคงได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในปีถัดไป

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคงเป็นที่จับตามองจากทุกภาคส่วน มาตรการหนึ่งในการป้องกันโรค คือ งดการชุมนุม เดินทาง ท่องเที่ยว รวมถึงทุกหน่วยงานต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชนกักตัวอยู่บ้านตามนโยบายของรัฐ ทำให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องการเดินทางและสถานที่จัดโครงการ  ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ และยังคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้คำนึงถึงสุขภาพของสมาชิกเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงเห็นควรเลื่อนการจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจำปี 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยสหกรณ์จะขึ้นบัญชีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ให้ยังคงได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณในปีถัดไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการ ฯ ต่อไป


เอกสาร